Ses Seviyesi Ölçüm Cihazlarında Sınıf ve Tip Farkı

Ses seviyesi ölçüm cihazları, sahip oldukları tolerans seviyelerine göre sınıf 1 ve sınıf 2 olarak ikiye ayrılmaktadır. Güncel kaynaklar sınıf ibaresini kullanırken, eski kaynaklar sınıf yerine tip 1 veya tip 2 olarak bu cihazları ikiye ayırabilmektedir.

Tip 1 ve tip 2 ibareleri yürürlükten kalkmış olan olan IEC 60651 ve IEC 60804 standartlarında geçmektedir. Bu standartlara göre gürültü ölçüm cihazları tip 0, tip 1, tip 2 ve tip 3 olarak 4 gruba ayrılmaktaydı.

  • Tip 0 cihazlar laboratuvarlar tarafından doğrulama amaçlı,
  • Tip 1 cihazlar yüksek hassasiyetli saha ölçümleri,
  • Tip 2 cihazlar genel amaçlı gürültü ölçümleri,
  • Tip 3 cihazlar daha kaba ölçümler

için kullanılmaktaydı.

2003 yılında yayımlanan IEC 61672 Standardı ile dört çeşit olan tolerans seviyeleri, sınıf 1 ve sınıf 2 olarak ikiye ayrılmıştır. Her ne kadar sınıf 1 ile tip 1 ve sınıf 2 ile tip 2 cihazlar yaklaşık olarak aynı özelliklere ve hassasiyetlere sahip olsa da, standartlar arasında teknik farklar bulunmaktadır.

Çev-Tek farklı üreticilerden sınıf 1 ve sınıf 2 ses seviyesi ölçüm cihazlarının satışını gerçekleştirmektedir. Satışını yaptığımız tüm gürültü ölçüm cihazlarının kalibrasyonu, grup firmamız olan TÜRKAK akrediteli AVL Kalibrasyon Laboratuvarı ile IEC 61672-3 Standardına uygun olarak gerçeleştirilmektedir.

Bu cihazlar hakkında data fazla bilgi almak için Ses Seviyesi Ölçüm Cihazları sayfamızı inceleyebilirsiniz.