ISO 8041 Standardına Uygun Titreşim Ölçer Kalibrasyonu

Grup firmamız AVL Kalibrasyon Laboratuvarı, ISO 8041 standardına uygun Titreşim Ölçüm Cihazları Kalibrasyon hizmetini de, laboratuvarımızın teknik yetenekleri arasına eklemiştir.

El Kol ve Tüm Vücut Titreşim Ölçüm Cihazlarınızın kalibrasyonları, AVL Kalibrasyon Laboratuvarlarında ISO 8041 standardına uygun olarak gerçekleştirilebilmekte ve TÜRKAK Akreditasyonlu bir şekilde sertifikalandırılmaktadır. Bu manada hazırladığımız prosedür özetini aşağıda bulabilirsiniz.

1. Ölçümler; ISO 8041’ de verilen kurallara uygun olarak, üç eksende ( X, Y, Z ) tüm vücut ve el-kol titreşim ivme değerlerini 1/3 oktav bant frekans aralığında ölçebilecek titreşim cihazlarının doğruluğunun tespit edilmesi ve sapmalarının belirlenmesi amacıyla, doğruluğu bilinen bir ölçüm sistemi kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Tüm vücut ve el-kol ivme ölçerlere ait dokümantasyona uygun olarak, referans frekans (Hz) ve ivme (m/s2 r.m.s.) değerlerinde ivme ölçer hassasiyet katsayısı belirlenmeli ve kalibrasyon sertifikasında belirtilmelidir.

Üç eksende ( X, Y, Z ) ayrı ayrı ölçümler alınarak sertifikalandırılmalıdır.

Sonuçlar ISO 8041 Standardında yer alan tolerans değerler ile karşılaştırılmalıdır.

1.1. Tüm Vücut Titreşim Ölçer Kalibrasyonları

1.1.1. Frekans Testi : Wd, Wk, Wb, Wc, We, Wm frekans filtrelerinde, 1/3 oktav bandında, 3.15 Hz ila 160 Hz frekans aralığında; minimum 0.1 m/s2 (r.m.s.), maksimum 13 m/s2 (r.m.s.) ivme değerlerinde gerçekleştirilebilir.

1.1.2. Seviye Doğrusallığı Testi : Wd, Wk, Wb, Wc, We, Wm frekans filtrelerinde, 16 Hz referans frekansta; 0.1 m/s2 (r.m.s.) ila 13 m/s2 (r.m.s.) ivme değerleri arasında gerçekleştirilebilir.

1.2. El-Kol Titreşim Ölçer Kalibrasyonları

1.2.1. Frekans Testi : Wh frekans filtresinde 1/3 oktav bandında, 3,15 Hz ila 4 kHz frekans aralığında; minimum 0.1 m/s2 (r.m.s.), maksimum 225 m/s2 (r.m.s.) ivme değerlerinde gerçekleştirilebilir.

1.2.2. Seviye Doğrusallığı Testi : Wh frekans filtresinde, 80 Hz referans frekansta; 0.1 m/s2 (r.m.s.) ila 225 m/s2 (r.m.s.) ivme değerleri arasında gerçekleştirilebilir.

Not: Frekans aralıkları ve ivme değerleri, titreşim ölçer cihazların kullanım kılavuzlarında belirtilen ölçüm aralıkları dikkate alınarak değişiklik gösterebilir.

Şartnameyi İndir