Hava Akış Hızı Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu

Grup firmamız AVL Kalibrasyon Laboratuvarı, yenilenen akreditasyon belgesi ile hava akış hızı ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu laboratuvarımızın teknik yetenekleri arasına eklemiştir.

Bu kapsamda,  0,1≤ m/s ≤ 2,0 aralığında hassas hava hızı ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarını gerçekleştirebildiğimiz gibi, 2,1≤ m/s ≤ 46,0 yüksek akış aralığında da kalibrasyonlar gerçekleştirilebilmektedir.

Kalibrasyonlar Westenberg Eiffel Tipi Rüzgar Tüneli kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Düşük akışlarda termo elektrik sensörler kullanılırken, yüksek akışlarda referans pitot tüpleri kullanılmaktadır.

Hava hızı ölçüm cihazları Türkak kapsamımız aşağıda verilmiştir.