Gaz Analiz Cihazları Kalibrasyonu

Grup firmamız AVL Kalibrasyon Laboratuvarı, yenilenen akreditasyon belgesi ile gaz analiz cihazlarının gaz hücrelerinin kalibrasyon hizmetini, laboratuvarımızın teknik yetenekleri arasına eklemiştir.

Bu kapsamda karbonmonoksit, azotmonoksit, kükürtdioksit, propan, metan, karbokdioksit ve oksijen gazlarının kalibrasyonları Türkak’ dan akredite olarak, düşük belirsizlikler ile gerçekleştirilebilmektedir.

Kalibrasyonlar, referans gaz karışımları ve gaz seyreltme kalibratörü kullanılarak, ISO 6156-7 uygun olarak seyreltilen gazlar ile gerçekleştirilmektedir. AVL Kalibrasyon Laboratuvarı, bu yeterliliğe sahip olan Türkak’ dan akredite ilk ve tek kalibrasyon laboratuvarıdır.

Gaz Analizi kapsamında gerçekleştirebildiğimiz kalibrasyonlar, kalibrasyon aralıkları ve belirsizlikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.